Trestadsbolag

Trestad består av Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Det är tre stora städer som tillsammans består av cirka 100 000 invånare. Hade Trestad varit en vanlig stad hade det varit en av de största i landet. Trestad företag har med andra ord bra förutsättningar för att lyckas, inte bara på grund av den stora populationen utan även på grund av de goda förbindelserna.

Bra infrastruktur i trestad

Vid Bäveåns mynning ligger Uddevalla. Här ligger även den största gymnasieskolan i Sverige. Staden har ett starkt näringsliv, inte minst tack vare det stora handelsområdet vid Torp. Cirka 30 minuter öster om Uddevalla finns Trollhättan och Vänersborg. Av samtliga tre städer är Trollhättan störst och Vänersborg minst. Trollhättan och Vänersborg ligger dock nära varandra, cirka 15 minuter ifrån, vilket gör det möjligt för invånarna att ta del av varandras stadsutbud.

Närheten till de tre städerna är även en stor fördel för företag. Många industrier, IT-företag och andra typer av verksamheter har lyckats etablera sig i Trestad och sedan expandera till resten av landet. I Trollhättan finns exempelvis företag som NEVS och GKN Aerospace Sweden. Även Uddevalla och Vänersborg har blomstrande företagsklimat. Vänersborg har till exempel över 3 000 registrerade företag, varav en stor del av dessa är mindre företag.

Samarbeten inom trestad

Trestad företag behövs för att få städerna att bli mer attraktiva. Ett hälsosamt näringsliv gynnar alla, från städer till landsbygd. Det är även värt att notera att samtliga städer lägger ett stort fokus på just företagsamhet, inte minst genom kommunalförbundet Fyrbodal. Trestad gör en hel del för att underlätta för företag som vill etablera sig i dessa städer. De finns flera utbildningar som riktar sig mot behoven på arbetsmarknaden och det finns även praktiska tjänster att använda sig av, exempelvis via Nyföretagarcentrum och Almi. Det är till exempel möjligt att gå kostnadsfri rådgivning som omfattar verksamheten och även andra närliggande ämnen. Företagare som aldrig tidigare drivit ett företag kan ha stor nytta av denna rådgivning, inte minst eftersom den även kan innefatta finansiering av verksamheten.

Genom att skapa ett företagsklimat som är attraktivt gynnas även andra delar av samhället. Trestad fortsätter att imponera med sina långsiktiga åtgärder.