Vilka fördelar finns med att jobba som konsult sjuksköterska?

En sjuksköterska som arbetar för och hyrs ut av ett bemanningsföretag kallas ofta för konsult sjuksköterska. Det är ett alternativt sätt att arbeta på och det finns flera fördelar med det. Det är till exempel vanligt med högre lön och mer självbestämmande när det kommer till arbetstider och arbetsmängd.

Fördelar med att jobba som konsult sjuksköterska

En konsult sjuksköterska arbetar via ett bemanningsföretag och jobben består av olika uppdrag. Uppdragen kommer från olika vårdinrättningar, så som sjukhus, hälsocentraler och privata kliniker, där det finns ett behov av vårdpersonal av en eller annan anledning. Att arbeta som konsult sjuksköterska skiljer sig lite från att ha en anställning men det finns också flera fördelar med dessa skillnader:

 

  • Bättre betalt – En sjuksköterska som arbetar som konsult har ofta en högre lön än en vanligt anställd. Det beror på att lönerna vanligen är högre hos bemanningsföretagen, samt att vissa uppdrag ger väldigt bra betalt.
  • Större frihet – En annan fördel är att det ger mer frihet. Det finns möjlighet att själv bestämma över arbetstider och arbetsmängd genom att välja specifika uppdrag, till exempel för att det ska passa livssituationen. Dom högre lönerna gör även att det finns möjlighet att jobba mindre men ändå tjäna mer – vilket i sin tur ger mer fritid.
  • Chans till utveckling – Att vara sjuksköterska och arbeta som konsult ger dessutom goda chanser till utveckling. Dels för att en del bemanningsföretag erbjuder kompetensutveckling i form av till exempel föreläsningar och seminarier, dels för att arbetssättet i sig kan vara utvecklande. Genom att arbeta på många olika arbetsplatser finns utrymme att utbyta erfarenheter och kunskaper med fler kollegor och det kan även vara utvecklande på ett personligt och socialt plan.

Finns det några nackdelar?

Att vara konsult sjuksköterska innebär enbart fördelar. Det passar helt enkelt inte för alla och flera av fördelarna kan även ses som nackdelar. Det faktum att det är varierande vad gäller arbetsplatser, och att det därmed krävs flexibilitet, kan till exempel ses som en nackdel för den som föredrar den trygghet som en anställning kan ge.

 

För vissa kan det kännas stressande att inte veta vad nästa uppdrag blir och så vidare och då kanske inte konsultalternativet är rätt väg att gå.